Halil Ağa Camisi

Kemalpaşa / İzmir

Halil Ağa Camisi

Cami kesme taş, moloz taş ve tuğladan dikdörtgen planlı olarak oldukça yüksek bir bodrum üzerine yapılmıştır. İki katlı olan caminin önünde beş bölümlü son cemaat yeri bulunmaktadır. İbadet mekanının üzeri ahşap bir çatı ile örtülüdür. Mihrap yuvarlak bir niş şeklindedir. İçerisinde bezeme yönünden dikkat çeken bezeme unsuru bulunmamaktadır. Caminin yanında taş kaide üzerine yuvarlak gövdeli tek şerefeli minaresi bulunmaktadır.


The history

İzmir ili Kemalpaşa ilçesinde Yukarı Kızılca çarşı merkezinde bulunan bu cami Yukarı Kızılca halkının yardımları ile Hacı Halil Ağa tarafından H 1311- M 1893/94 yılında yaptırılmıştır. İzmirli bir şairin düzenlediği, cümle kapısı üstündeki dört beyitlik kitabesinde; caminin Talib adında bir ustanın eseri olduğu ve inşaatın 1311 'de (1893-94) gerçekleştiği belirtilir. Talib adındaki bu ustanın ayrıca Kemalpaşa merkezindeki Çarşı Camii'ni 1307'de (1889-90), aynı çevrede Parsa'daki (Bağyurdu) Çarşı Camii'ni de 1322'de (1904-1905) inşa ettiği Rahmi Hüseyin ünal tarafından tesbit edilmiştir. Camiyi Talip isimli bir ustanın yaptırdığı söylenmektedir. Cami XX. yüzyılda yapılan onarımlarla kısmen de olsa özelliğinden uzaklaşmıştır.

Comments

No comment left, would you like to comment?

Click to comment ...