Hamza Baba Türbesi ve Mezarlığı

Kemalpaşa / İzmir

Hamza Baba Türbesi ve Mezarlığı

Hamza baba Türbesi, İzmir'in Kemalpaşa ilçesine 30 km. uzaklıktaki Eski Hamza baba köyünde bulunmaktadır. Köy 25 haneli ve 250 nüfuslu küçük bir orman köyüdür.Türbenin bakımını Hamza baba soyundan geldiği söylenilen, bu konuda elinde Hilafet Fermanı bulunan Postnişin yürütür.Çevre halkının anlattıklarına ve Postnişin Ali İhsan Özerin elindeki ferman ve diğer vesikalardan anlaşıldığına göre, Hamza baba 1530 yıllarında 90.000. askeri ile Horasanın Balkayıp bölgesinden Anadoluya gelmiştir. Ahmet Yesevi dervişlerinden olduğu rivayet edilmektedir. Şu anda türbenin bulunduğu yerleri fetheder ve yerleşir.

Comments

No comment left, would you like to comment?

Click to comment ...