İshak Bey Camisi

Selçuk / İzmir

İshak Bey Camisi

İzmir ili Selçuk ilçesinde, Aydın-İzmir yolu kavşağında bulunan bu caminin yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır. Bununla beraber yapı üslubundan XIV. yüzyılın başlarında Aydınoğulları döneminde yapıldığı sanılmaktadır. Oldukça harap olan bu cami İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2005-2006 yılında onarılarak ibadete açılmıştır.Cami kesme taştan tuğla hatıllı, kare planlıdır. İbadet mekanının üzeri sekizgen kasnaklı kiremitli bir kubbe ile örtülüdür. İbadet mekanının iki yan duvarında altlı üstlü birer pencere ile aydınlatılmıştır. Mihrap yuvarlak bir niş şeklinde olup, dışarıya dikdörtgen çıkıntı yapmıştır. Caminin son cemaat yeri sonradan eklenmiştir.Cami içerisinde bezeme elemanına rastlanmamıştır. Caminin yanındaki minaresi yapıdan ayrı olup, dikdörtgen taş kaide üzerine yuvarlak gövdeli ve tek şerefelidir. Şerefe altında dönemine uygun mukarnaslar görülmektedir.


Tarihçe

1648 yıllarında Aydın Valiliği yapan İshak Paşa tarafından yaptırılmıştır. Cami önceki dönemlerde ancak banisi belli olmayan bir cami arsası üzerine inşa ettirilmiştir. Eski camiye ait minare yapıdan ayn olarak durmaktadır. Kare planlı kubbesi sekizgen kasnaklı bir görüntü sergiler. Kubbeye geçiş pandantiflerle sağlanmıştır. Minarenin önünde çeşmesi ve yazıtlı mermerden yalağı vardır. 2006 yılında restorasyon görmüştür.

Kullanıcı Yorumları

Hiç yorum yapılmamış, yorum yapmak ister misiniz?

Yorum yapmak için tıklayınız...