Kale (Ayasuluk) Camisi

Selçuk / İzmir

Kale (Ayasuluk) Camisi

Ayasuluk kalesinin Güney terası üzerinde yer alan cami, kare planlı, kübik bir harim kısmı ile kuzeybatıdaki minarenin bileşiminden oluşur.İnşa kitabesi bulunmayan ancak Aydınoğulları Beyliğinin Ayasuluk'u aldığı yıllarda inşa edildiği tahmin edilen yapının güneybatı kısmına daha sonra son cemaat yeri eklenmiştir.Caminin tam kuzey köşesine gelen minarenin kürsüsünün alt kısmı silindirik, üst kısmı sekizgen olarak yükselmektedir. Kürsüden sonra üçgen kuşakla minare gövdesine geçilmiştir. Şerefe altını süsleyen dört sıra kirpi saçak harap durumda iken üstte kalan şerefe parçası ile birlikte 2009 yılında onarılmıştır. Caminin 2012 yılında kabul edilen onarım projesiyle iç kale'de bulunan küçük eserlerin sergileneceği bir galeri haline getirilmesi planlanmaktadır.Caminin kuzeybatı cephesi tamamen sağır bir cephe olarak planlanmıştır.Kuzeydoğu cephede altta ve üstte birer pencere ve güneydoğu cephesinde mihrap çıkıntısının iki yanında altta ve üstte ikişer pencere açıklığı vardır.Yapı malzemesi olarak duvarlarda bir sıra taş ve iki sıra tuğla almaşık duvar tekniği uygulanarak kullanılmıştır. Duvarın içinde atkı olarak kullanılmış ahşaplar yer alır. Harim bölümünün üzerindeki kubbe, sekizgen bir kasnak üzerine oturmaktadır. Yapının asıl beden duvarları restore edilmiş iki sıra, kubbe kasnağı ise tek sıra kirpi saçakla son bulur. Kubbesi kiremit kaplıdır.

Kullanıcı Yorumları

Hiç yorum yapılmamış, yorum yapmak ister misiniz?

Yorum yapmak için tıklayınız...