Yalı (Konak) Camisi

Konak / İzmir

Yalı (Konak) Camisi

İnşa edildiği zamanlar 'leb-i deryada', yani denizin kenarında yer aldığı için bu adı almış Yalı Camii. 'Konak Camii', 'Hükümet Camii' ve 'Ayşe Hanım Camii' olarak da anılır. Derviş Ağazâde Mehmet Paşa'nın kızı Ayşe Hanım tarafından, ikamet ettiği konağın hemen yanında yaptırılan medresenin mescidi olarak kullanılmak üzere 18. yüzyılın ortalarında inşa ettirilmiş. Medreseyle ilgili en eski vakfiye 1749 tarihini taşıyor. Küçük mescit ise medreseden altı yıl sonra, 1755'te inşa edilmiş. Mescit, 1867 yılında yenilenmek üzere yıkılan Vilayet Konağı ile birlikte yıkılmış, 1873'te yerine yine küçük bir cami yaptırılmış.
I. Dünya Savaşı'nın sonlarında, dönemin İzmir Valisi Rahmi Bey'in girişimiyle, dönemin en yaygın üslubu olan Ulusal Mimarlık üslubunda Mimar Tahsin Sermet Bey tarafından onarılmış. Cami, klasik Osmanlı mimarisi tarzında, tek kubbeli ve tek minareli zarif bir yapı. Sekizgen planlı caminin minaresinde kesme taş kullanılmış. 1964 ve 1997 yıllarında iki kez daha onarımdan geçirilen caminin dış yüzünde bulunan çiniler de bu aşamaları yansıtıyor. İlk çiniler Hafız Mehmet Efendi'ye, 1964 yılına ait çiniler Hafız Mehmet Efendi'nin oğlu Hakkı Çinicioğlu'na ve 1997'deki çiniler ise seramik sanatçısı Ümran Baradan'a ait.

Kullanıcı Yorumları

Hiç yorum yapılmamış, yorum yapmak ister misiniz?

Yorum yapmak için tıklayınız...