Antik Panaztepe Yerleşimi

Menemen / İzmir

Antik Panaztepe Yerleşimi

Panaztepe, İzmir ili Menemen ilçe merkezinin 13 km batısında, Yeditepeler adıyla bilinen tepeler topluğunun kuzey ucunda, doğal bir yükselti ve yamaçları üzerinde yer almakta olup farklı dönemlere ait yerleşim ve mezarlık alanları barındırmaktadır. Bugün kıyıdan 10 km içeride yer alan tepenin tarih öncesi dönemlerde İzmir Körfezi'nin kuzey kesiminde stratejik bir konuma sahip olan bir ada yerleşimi olduğu anlaşılmıştır. Yerleşim bazı kesintilerle birlikte Erken Tunç Çağı'ndan Osmanlı Dönemi'ne kadar iskân görmüştür.

Panaztepe kazılarıyla Batı Anadolu kültür tarihi açısından oldukça önemli fakat antik adı henüz bilinmeyen bir kentin maddi kültür değerleri açığa çıkarılmaktadır.

Panaztepe Kazısı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyük Şehir Belediyesi, Türk Tarih Kurumu ve İzmir Serbest Bölge (İZBAŞ) tarafından desteklenmektedir.


Tarihçe

Panazatepe'de Geç Tunç Çağı sonundan Karanlık Çağ olarak tanımlanan geçiş evresine ilişkin de önemli ipuçları tespit edilmiştir. Bu dönemlerin dışında Protogeometrik ve Geometrik Dönem, Arkaik, Klasik, Hellenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı Dönemine uzanan kültür tabakalarının varlığına dair bulgulara ulaşılmıştır.

Kullanıcı Yorumları

Hiç yorum yapılmamış, yorum yapmak ister misiniz?

Yorum yapmak için tıklayınız...