Yamanlar Yolu

Bostanlı Seyir Terası ile başlayan ve Bostanlı Deresini takip ederek yeşil alt yapı ile desteklenmiş kesintisiz bir yürüyüş yolu sunan Yamanlar Yolu, İzmiras kuzey rotasının ana güzergâhı olarak kenti kırsal alanla buluşturmayı hedefliyor.

ANA GÜZERGAH :16 km__5,5 saat (yürüyüş)

1.Etap: Bostanlı Gün Batımı Terası - Örnekköy Ormanlık alan girişi        :    8 km__1,5 saat

                    Rakım 0→108

                    Ortalama eğim: %3

Bostanlı Deresi’nin deniz ile buluştuğu Seyir Terası’ndan başlayan rota dereyi takip ederek ilerliyor.

Deniz suyu, dere yatağının içinden 400 metre kadar içeriye girmekte olup, buradan sonra ise derenin kendi suyu yani tatlı suyunu görmek mümkün. Bu etapta ıslah edilmiş  beton bir yatakta akan derenin doğal vejetasyon yapısı bozulmuş durumda olsa da bazı noktalarda dere tabanı doğal yapısını koruyor. Bunu özellikle derenin Anadolu Caddesi’nin kuzeyinde, yani Cumhuriyet Mahallesi sınırları içindeki kısımlarında görmek mümkün. Burada yer yer kamış (Phragmites australis), hasır sazı (Typha sp.) ve ak söğüt (Salix alba) gibi dere vejetasyonuna ait bitkiler bulunuyorr. Bunun yanında diğer bazı sucul bitkiler ile dere yatağının yan duvarlarında kendiliğinden çıkmış incir ağaçları (Ficus carica) da rota boyunca görülebilir. 

Rota boyunca görülebilecek faunaya ait türlerin başında kuşlar geliyor. Bunlar, yaygın ve daha çok kentsel alanlarda yaşayan kozmopolit ve fırsatçı türler. Leş kargası (Corvus cornix), küçük karga (Corvus monedula), gümüş martı (Larus michahellis), karabaş martı (Larus ridibundus), kaya güvercini (Columba livia), kumru (Streptopelia decaocto), kırlangıç (Hirundo rustica), ev kırlangıcı (Delichon urbicum), kızıl kırlangıç (Cecropis daurica), ebabil (Apus apus), serçe (Passer domesticus), ak kuyruksallayan (Motacilla alba), dağ kuyruksallayanı (Motacilla cinerea) gibi türler rota boyunca dere yatağında, civardaki ağaçlarda ya da havada uçarken rahatlıkla görülebiliyor. Derenin denizle buluşma noktasında ise karabatak (Phalacrocorax carbo), tepeli pelikan (Pelecanus crispus) ve hatta yalıçapkını (Alcedo atthis) gibi türleri de görmek mümkün. Yaygın ve kent içinde görülmesi beklenen türlerin dışında dere yatağında yeşil düdükçün (Tringa ochropus) ve dere düdükçünü de (Actitis hypoleucos) görebilirsiniz.

2. Etap: Örnekköy Ormanlık alan girişi - Yamanlar Yaşayan Park      :    3 km__1,5 saat

                    Rakım  108→270

                    Ortalama eğim: %11

*Güzergâh çalışmaları devam ediyor.

3. Etap: Yamanlar Yaşayan Park - Yamanlar köyü                            :    5 km__2,5 saat

                    Rakım 270→470

                    Ortalama eğim: %11

*Güzergâh çalışmaları devam ediyor.

Rotanın 2. ve 3. etaplarında genel vejetasyon yapısını maki ve kızılçam ormanları oluşturuyor. Orman örtüsünün içinde maki ve frigana bitki örtülerine ait türler yaygın. Bu türlerin başında kermes meşesi (Quercus coccifera), mazı meşesi (Quercus infectoria), delice zeytin (Olea europaea), akçakesme (Phillyrea latifolia), ahlat (Pyrus amygdaliformis), yabani erik (Prunus sp.), yaban mersini (Myrtus communis), kocayemiş (Arbutus unedo), sandal ağacı (Arbutus andrachne), sakız çalısı (Pistacia lentiscusP. palaestina), abdestbozan (Sarcopoterium spinosum), İzmir kekiği (Origanum onites), Girit ladeni (Cistus creticus) ve karabaşotu (Lavandula stoechas) geliyor.

Orman örtüsünün yanı sıra rota zaman zaman zeytinliklerin arasından da geçiyor. Bu zeytinliklerdeki ağaçlar deliceye aşılı ve genellikle ağaçların çevrelerinde de çağılları görmek mümkün.

Rota boyunca mevsimine göre değişmekle birlikte genel olarak maki ve kızılçam ormanlarında görülebilecek tüm kuş türleri gözlenebilir. Ayrıca zaman zaman görülen kayalık alanlar da habitat çeşitliliğini artırıyor. Bölgede görülebilecek başlıca kuş türleri şunlar:

 • Kara leylek (Ciconia nigra)
 • Şahin (Buteo buteo)
 • Yılan kartalı (Circaetus gallicus)
 • Atmaca (Accipiter nisus)
 • Gökdoğan (Falco peregrinus)
 • Kerkenez (Falco tinnunculus)
 • Kaya güvercini (Columba livia)
 • Tahtalı (Columba palumbus)
 • Üveyik (Streptopelia turtur)
 • Alaca baykuş (Strix aluco)
 • Ebabil (Apus apus)
 • Alaca ağaçkakan (Dendrocopos syriacus)
 • Kırlangıç (Hirundo rustica)
 • Ev kırlangıcı (Delichon urbicum)
 • Kızıl kırlangıç (Cecropis daurica)
 • Dağ kuyruksallayanı (Motacilla cinerea)
 • Çitkuşu (Troglodytes troglodytes)
 • Kızılgerdan (Erithacus rubecula)
 • Bülbül (Luscinia megarhynchos)
 • Kara kızılkuyruk (Phoenicurus ochruros)
 • Kızılkuyruk (Phoenicurus phoenicurus)
 • Taşkuşu (Saxicola rubicola)
 • Kara kulaklı kuyrukkakan (Oenanthe hispanica)
 • Benekli sinekkapan (Muscicapa striata)
 • Kara sinekkapan (Ficedula hypoleuca)
 • Halkalı sinekkapan (Ficedula albicollis)
 • Karatavuk (Turdus merula)
 • Öter ardıç (Turdus philomelos)
 • Ökse ardıcı (Turdus viscivorus)
 • Ak mukallit (Iduna pallida)
 • Bıyıklı ötleğen (Sylvia cantillans)
 • Küçük ak gerdanlı ötleğen (Sylvia curruca)
 • Kara başlı ötleğen (Sylvia atricapilla)
 • Maskeli ötleğen (Sylvia melanocephala)
 • Ak gözlü ötleğen (Sylvia hortensis)
 • Çıvgın (Phylloscopus collybita)
 • Uzun kuyruklu baştankara (Aegithalos caudatus)
 • Ak yanaklı baştankara (Poecile lugubris)
 • Mavi baştankara (Cyanistes caeruleus)
 • Büyük baştankara (Parus major)
 • Çam baştankarası (Periparus ater)
 • Kaya sıvacıkuşu (Sitta neumayer)
 • Anadolu sıvacıkuşu (Sitta krueperi)
 • Sıvacıkuşu (Sitta europaea)
 • Kızıl sırtlı örümcekkuşu (Lanius collurio)
 • Kızıl başlı örümcekkuşu (Lanius senator)
 • Alakarga (Garrulus glandarius)
 • Leş kargası (Corvus cornix)
 • Kuzgun (Corvus corax)
 • Sığırcık (Sturnus vulgaris)
 • Serçe (Passer domesticus)
 • İspinoz (Fringilla coelebs)
 • Küçük iskete (Serinus serinus)
 • Florya (Chloris chloris)
 • Saka (Carduelis carduelis)
 • Kocabaş (Coccothraustes coccothraustes)
 • Bahçe kirazkuşu (Emberiza cirlus)
 • Kızıl kirazkuşu (Emberiza caesia)

Kuş türlerinin dışında rota boyunca kara kaplumbağası (Testudo graeca), tarla kertenkelesi (Ophisops elegans), oluklu kertenkele (Pseudopus apodus) gibi sürüngen türleri görülebilir. Ayrıca memeli türlerinin görülmesi zor olsa da tilki (Vulpes vulpes), kaya sansarı (Martes foina), gelincik (Mustela nivalis) ve yaban domuzu (Sus scrofa) gibi türlerin izler ve dışkılarına rastlanabilir.

Kullanıcı Yorumları

Mustafa Özay Çeber

Mustafa Özay Çeber

Huzur ve doga

zafer doğan

zafer doğan

Yamanlar hemen Karşıyaka’nın üzerinde harika manzarası ve temiz havası ile muhteşem bir yer