Notion Antik Kenti

Menderes / İzmir

Notion Antik Kenti

Kolophon şehrinin MÖ 302 de Lysmakhos tarafından yıkılmasından sonra onun komşu kenti Notion önem kazanır. Bir liman şehri olan Notion, bugünkü Ahmetbeyli köy sınırları içerisindedir. Günümüzde köylülerinin kale dedikleri şehrin Akropolu (iç kalesi) denize hakim bir tepenin üzerindedir. Şehrin etrafını çeviren surların limana açılan iki kapısı bulunur.


Tarihçe

Bu bölgede egemenlik kuran Büyük İskender'in ölümünden sonra Helen kentleri arasında karmaşık ve kanlı bir süreç başlamıştır. Bu tarihlerde Notion ile Kolophon arasında ortak bir vatandaşlık anlaşması yaparak politik bir birlik oluşturuldu. Daha sonraları bu bölge Roma İmparatorluğu sınırları içerisine girer. Notion bağımsız bir kent olmasına karşın, daima Kolophon kentiyle birlikte anılır. Kolophon'un askeri ve sosyal işlevleri açısından güçlü olmasına karşın, Notion daha güçsüz ve ekonomik anlamda sönük bir durumdaydı. Notion Bizans döneminde kısa bir süre piskoposluk merkezi olmasının ardından tamamen terkedilmiştir.

Kullanıcı Yorumları

Hiç yorum yapılmamış, yorum yapmak ister misiniz?

Yorum yapmak için tıklayınız...