Bikur Holim Sinagogu

Konak / İzmir

Bikur Holim Sinagogu

Portekiz asıllı bir Hollandalı iken İzmir'e göçen Salomon de Ciaves, 1724 yılında, geniş avlulu evlerinden birini sinagog olarak kullanılmak üzere Yahudi cemaatine bağışlamıştır. Sinagog için tüm dini kitap ve kutsal eşyaların satın alınmasını da sağlamıştır. Kuruma bir miktar gelir getirmesi için bitişikteki bazı ev ve dükkanlarını da hibe etmiştir.

Sinagogun, hastaları ziyaret anlamına gelen 'Bikur Holim' olarak anılmaya başlaması, büyük olasılıkla, şehirde bir zamanlar sıkça görülen veba veya kolera salgınlarında bodrumunun hastane olarak kullanıldığı dönemlere denk gelmektedir.

Bahsedilen bodrumun bir zamanlar Yahudi cemaatinin hapishanesi olması da mümkündür. 1772'de yanan sinagog, aynı aileden Manuel de Ciaves tarafından 1800 yılında yeniden inşa edilmiştir.

Merkezi planda tasarlanmış ana ibadet salonu, görkemli bir Teva (dua okuma kürsüsü) ile çiçek ve meyve desenleriyle süslenmiş tavan, yeşil ve sarıya boyanmış sütunlarla bezeli olan bu sinagog, İzmir'in en etkileyici ibadethanelerinden biridir.

Kullanıcı Yorumları

Sururi Uras

Sururi Uras

Dışarıdan hiç kendini belli etmeyen fakat içine girince katman katman hikayelerin olduğu, cilt cilt yaşanmışlıklar dolu müthiş bir yer.