Urla Karantina Adası-Tahaffuzhane Müzesi

Urla / İzmir

Urla Karantina Adası-Tahaffuzhane Müzesi

İlk olarak, 1865 yılında Klazomen [Urla] Tahaffuzhanesi adıyla kuruldu. O dönemde sterilizasyon konusunda oldukça iyi durumda olan Fransızlara inşa ettirilen yapı, 19. yüzyılın başında bütün dünyayı kasıp kavuran kolera, veba, tifo, tifus, çiçek, sarıhumma, lekeli humma gibi salgın hastalıkların yayılmasını önlemek için Osmanlı İmparatorluğu tarafından kuruldu. Tahaffuzhane, ticaret ve yolcu gemileriyle özellikle kuzey hac yolu için yani Anadolu, Rumeli, Bosna ve Rusya'ya gidip gelen hacılar için düşünülmüş, 1950 yılına kadar işlevini sürdürmüştür. Binası ve donanımıyla yüz elli yıldan fazla ayakta olan Tahaffuzhane, Amerika'daki Ellis Adası ve Hırvatistan Dubrovnik'teki Zupa Dubrovacka Adası'yla birlikte, dünyada ayakta kalmayı başarmış, tescilli üç karantina adasından biridir.

Kullanıcı Yorumları

Ekin Özgün

Ekin Özgün

Adaya geçerken yolun kenarından denize baktığımızda ünlü Makedonya li Büyük İskenderin milattan önce 4. yüzyılda yaptırmış olduğu bağlantı yolunu görebilirsiniz.