St. Jean Kilisesi

Selçuk / İzmir

St. Jean Kilisesi

İzmir ili Selçuk ilçesinde, Selçuk Kalesinin bulunduğu Ayasuluk Tepesinin güneyinde bulunan bu kiliseyi Bizans İmparatoru Iustinianus (527-565) MS. VI. yüzyılda Aziz St. Jean adına daha önceki yapı kalıntılarının üzerine yaptırmıştır.


Tarihçe

Tarihçi Eusibos tan öğrenildiğine göre St. Jean MS.37-42 yıllarında Kudüsten ayrılmak zorunda kalmış, Anadoluya gelerek Hıristiyan dinini yaymaya çalışmıştır. Aziz Paulosun öldürülmesinden sonra Ephesosta bulunan bugünkü yapıdan önce var olan bir kilisenin başına geçmiştir. Ölümünden sonra vasiyeti uyarınca bu kiliseye gömülmüştür. MS. VI. yüzyılda Hıristiyanlık Ephesosta güçlenince de mezarının üzerine ahşap çatılı bir bazilika yapılmıştır. Günümüze gelen kilise ise Bizans İmparatoru Iustinianus (527-565) tarafından MS. VI. yüzyılda yaptırılmıştır.MS. VII. ve VIII. Yüzyıllarda Arap akınları Selçukta da etkili olunca, kesme taş ve tuğladan yapılmış olan kilisenin çevresi surlarla kapatılmış ve böylece şehir ile birlikte koruma altına alınmıştır. Kilisenin çevresi 20 kule ve surlarla çevrilmiş, Ephesos a yönelik görkemli bir de kapı yapılmıştır. Bu kapıdan içerisine girilen kilisenin duvarlarında Troia kahramanlarından Achileusun yaşamı ile ilgili bir friz bulunuyordu ki bu friz günümüzde Abbey Galerisinde bulunmaktadır. Kapıdan sonraki Atrium 34.70x47.00 m. ölçüsünde olup, arazi konumu buradaki duvarların yükseltilmesi ile giderilmiştir. Bu Atrium diğer bazilika Atriumlarından farklı bir plana sahiptir. Orta avlu, portikler ve gezinme yerleri olmak üzere üç bölümden meydana gelmiştir. Oldukça yüksek platform üzerindeki bu alanı genişletmek için de altına bazı yapı tesisleri yerleştirilmiştir. Portikin çevre duvarlarında batıda 13, güneyde 10, kuzeyde de 10 niş bulunmaktadır. Atriumun doğusunda beş kapı vardır. Bu kapılardan üçü narteks ile orta avlu arasındadır. Diğer iki kapı ise kuzey ve güney portiklerinin doğusundadır.Atrium ile nefler arasında uzanan beş küçük kubbeli narteks ince uzun dikdörtgen planlıdır. Kilisenin ibadet bölümü haç planlı, üç nefli ve klasik bazilika plan düzenindedir. Bu bölümün üzeri altı büyük kubbe ile örtülmüştür. Bunlardan ikisi orta nefin, ikisi transeptlerin, ikisi de orta mekanın üzerini örtmektedir. Kubbeleri taşıyan mermer ve tuğla ayaklar nefleri de birbirlerinden ayırmıştır. Sütun başlıklarının orta nefe bakan bölümlerinde İmparator Iustinianus ile karısı Theodora'nın monogramları görülmektedir. Aziz Jean ın mezar odası ise orta nefin sonunda ve apsidin de önündedir. Bu bölüm iki basamakla yükseltilmiş ve daha belirgin bir şekle sokulmuştur.Kilisenin arkasında bulunan hazine binası X. yüzyılda şapele dönüştürülmüştür. Bu şapelin apsidine Hz. İsanın, Aziz Jean ın ve diğer kilise büyüklerinin freskleri yapılmıştır. Bu şapelin yanı başındaki kuzey nef boyunca uzanan dar bir koridorun sonunda da vaftizhane bulunmaktadır. Vaftizhane çevresinde dar koridor ile iki salon vardır. Buradaki salonun ortasına ise iki yanı merdivenli yuvarlak bir vaftiz havuzu yerleştirilmiştir. Bu vaftizhanenin İmparator Iustinianustan önce V. Yüzyılda yapılan ilk kiliseye ait olduğu sanılmaktadır.St. Jean Kilisesindeki çalışmalar ilk defa 1921-1922 yıllarında Yunanlılar tarafından başlamış, Kurtuluş Savaşından sonra da Avusturya Arkeoloji Enstitüsü 1927-1930 yıllarında buradaki çalışmaları sürdürmüştür. Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü 1957-1958 yıllarında restorasyon çalışmalarına başlamış, kuzey nefteki ikinci kat sütunlarını ayağa kaldırmıştır. Bu arada Ord.Prof.Dr. Ekrem Akurgal başkanlığında, Efes Müzesi'nin de katkıları ile çevre düzenlemesi yapılmıştır. Günümüzde çalışmalar devam ettirilmektedir.

Kullanıcı Yorumları

Ekin Özgün

Ekin Özgün

ST. John adıyla anılan ve dilimizde kantaron olarak bilinen, birçok açık yara, burkulma ve yanma gibi durumlara iyi gelen kantaron yağının yapıldığı bitkiden bu alanda bolca bulabilirsiniz.

zafer doğan

zafer doğan

Hristiyanlar için önemli, Hz İsa’nın havarilerinden gelip kurulan bazilika