Kamanlı Tepe (Yahşibey) Külliyesi

Urla / İzmir

Kamanlı Tepe (Yahşibey) Külliyesi

Urla'yı Osmanlı topraklarına katan II. Murat ın komutanlarından Halil Yahşi Bey, fetihten sonra kendi adıyla, o dönem önemli bir yerleşim yeri olan Kamanlı semtinde cami, hamam, sübyan mektebi, iki çeşme ve hazireden oluşan bir külliye inşa ettirdi.

Eserlerin yapımı 14. yüzyılın başlarından, 15. yüzyıl ortasına kadar devam eder. Günümüzde Kamanlı Camii dışında diğerleri harabe durumunda.

Comments

No comment left, would you like to comment?

Click to comment ...